HALSTEAD (cont.)
Sarah Jane     b. 1871, d. 1937
Sarah Jane  b. 1872, d. 1876
Sarah Jane     b. 1873
Sarah Jane  b. 1 Apr 1873
Sarah Jane     b. 2 Oct 1873, d. 1942
Sarah Jane     b. 1874, d. 1875
Sarah Jane  b. 1875, d. 1875
Sarah Jane  b. 1 Jun 1877, d. 1959
Sarah Jane     b. 13 Jun 1877, d. Apr 1940
Sarah Jane  b. 1879
Sarah Jane  b. 28 Sep 1880, d. 28 Nov 1965
Sarah Jane     b. 29 Apr 1882
Sarah Jane  b. 1883, d. 21 Apr 1947
Sarah Jane  b. 7 Jan 1885
Sarah Jane     b. 2 Mar 1886
Sarah Jane  b. 2 Mar 1886
Sarah Jane  b. 12 May 1893, d. 1983
Sarah Jane  b. 12 Dec 1897, d. 1969
Sarah Kathleen  b. 1907, d. 1908
Sarah L     b. 6 Aug 1915
Sarah Lavinia  b. 12 Aug 1869, d. 20 Sep 1953
Sarah Lena     b. 18 Nov 1888, d. 1942
Sarah Lillian  b. 31 Jan 1918
Sarah Louisa     b. 29 Aug 1874
Sarah Louise     b. 12 Jun 1894, d. 1974
Sarah Margaret  b. 1854, d. 1856
Sarah Margaret     b. 23 May 1871, d. 1952
Sarah Margaret  b. 1876, d. Sep 1876
Sarah Margaret  b. 27 Nov 1911, d. 11 Apr 1998
Sarah Maria  b. 1854, d. 1923
Sarah Matilda  b. 1887, d. Dec 1887
Sarah McKinley     b. 1899
Sarah Rebecca  b. 1870, d. 1871
Saville  b. 10 May 1913, d. Jun 1994
Scott  b. 1869, d. 1870
Selena     b. 1852, d. 17 Apr 1922
Selina     b. 1829, d. 1875
Selina     b. 1834
Selina     b. 8 Jul 1854, d. b 1886
Selina     b. 1856, d. 1930
Selina     b. 1859, d. 1859
Selina     b. 1860
Selina     b. 1860, d. Mar 1923
Selina     b. 1861, d. 1861
Selina     b. 1863, d. Aug 1921
Selina     b. 24 Sep 1874, d. 9 Jul 1940
Selina     b. 11 Feb 1876, d. 1967
Selina  b. 14 Apr 1892
Selina Ellen     b. 1886, d. 1939
Selina Jane  b. 2 Jan 1867
HALSTEAD (cont.)
Selwyn     b. 9 Jan 1896, d. 12 Jun 1950
Septimus Coppinger     b. 11 Jul 1890, d. 1911
Seth     b. 1868, d. 13 Jul 1869
Seth     b. 1882, d. Apr 1882
Seth Fox     b. 19 Oct 1897, d. 14 Jan 1959
Shackleton  b. 1843, d. 1844
Sheila  
Sheila     b. 14 Feb 1925, d. May 2000
Sheila  b. 6 Aug 1926
Sheila     b. 26 Feb 1939
Sheila Mary  b. 19 Oct 1926, d. 29 Dec 1990
Sheila Mary Louise     b. 4 Jan 1926, d. 21 Apr 2005
Sidney  b. 1861, d. 1866
Sidney     b. 20 Nov 1875, d. Jan 1943
Sidney     b. 18 Dec 1887, d. 27 Nov 1918
Sidney  b. 12 Dec 1904, d. 24 Dec 1987
Sidney James     b. 1892, d. 1892
Simeon  b. 1844, d. 1865
Simeon  b. 8 Apr 1853, d. 1862
Simeon  b. 1883, d. 1885
Simon David     b. 4 Nov 1961, d. Apr 2007
Smith     b. 24 Nov 1842, d. 16 Mar 1924
Smith     b. 1850, d. 1911
Smith     b. 1866, d. 13 Aug 1908
Smith     b. 8 Jun 1894, d. 24 Jan 1948
Solomon     b. 1840, d. 1899
Sophia     b. 1803
Sophia     b. 1820, d. 1883
Sophia     b. 1829, d. 3 Sep 1902
Sophia     b. 1833, d. 17 Jul 1858
Sophia     b. 1833
Sophia     b. 1840, d. 1862
Sophia  b. 1840, d. 1841
Sophia     b. 1856
Sophia  b. 1856, d. 1856
Sophia     b. 1857, d. May 1891
Sophia     b. 1858, d. 1865
Sophia     b. 19 Sep 1864, d. 1942
Sophia     b. 1865, d. 1868
Sophia     b. 31 Dec 1873
Sophia  b. 1874, d. 1931
Sophia     b. 1880
Sophia     b. 17 Jun 1883, d. 17 Sep 1955
Sophia     b. 1887, d. 1918
Sophia     b. 11 Jan 1891, d. 1971
Sophia     b. 17 Jan 1892, d. 18 Mar 1941
Sophia     b. 10 Jun 1895
Sophia Kay     b. 1857, d. 1926
Sophia Mary     b. 1834, d. 24 Jun 1901
Sophie Regan     b. 19 Jan 1904, d. 1 Aug 1982
HALSTEAD (cont.)
Squire     b. 1802, d. 27 Oct 1877
Squire     b. 7 Dec 1859, d. 1893
Squire     b. 27 May 1884, d. 14 Feb 1956
Squire     b. 26 Mar 1893, d. 1946
Squire     b. 10 Dec 1919, d. 24 Jan 1983
Stanley     b. 25 Dec 1899, d. 1 Feb 1949
Stanley     b. 3 Jan 1902, d. 1982
Stanley  b. 31 Dec 1905, d. 1982
Stanley     b. 30 Jul 1912, d. 1977
Stanley  b. 21 May 1913, d. Dec 1993
Stanley  b. 12 Mar 1914, d. 9 Jan 1989
Stanley  b. 15 Jun 1920, d. Apr 1999
Stanley  b. 27 Jul 1933, d. 15 Sep 1996
Stanley  b. Oct 1936, d. Dec 1936
Stanley Aquilla S     b. 9 Oct 1890, d. 1977
Stanley Grindley     b. 21 Mar 1923, d. 25 Feb 1951
Stanley James     b. 20 Sep 1913, d. 1983
Stansfield     b. 9 Oct 1890, d. 1977
Stella     b. 1888
Stella Margaret     b. 12 Jul 1861, d. 9 Nov 1950
Stephen     b. 1800, d. 1871
Stephen     b. 1836, d. b 1881
Stephen     b. 23 Dec 1840, d. 6 Nov 1908
Stephen  b. 1859, d. 1864
Stephen     b. 18 Jan 1867, d. 18 Jun 1949
Stephen     b. 1874, d. 1904
Stephen     b. 1910, d. 1983
Stephen  b. 3 Aug 1948, d. 12 Oct 1996
Stephen Arthur     b. 10 Jul 1887, d. 1 Sep 1955
Stephenson     b. 1850, d. 1850
Susan     d. b 1841
Susan     b. b 1600, d. Nov 1622
Susan     b. 11 Feb 1655
Susan     b. b 1660
Susan     b. Nov 1682
Susan     b. 1732, d. 1750
Susan     b. 1738
Susan     b. 1761
Susan  b. b 1770
Susan  b. 1781, d. 16 Feb 1857
Susan     b. 1807, d. 1 Dec 1878
Susan     b. 1807, d. 1866
Susan  b. 1820
Susan     b. 1825, d. Feb 1849
Susan     b. 1832, d. 1889
Susan  b. 1836, d. 1866
Susan     b. 1838, d. 1840
Susan  b. 1839, d. 1894
Susan     b. 1839
Susan     b. 1841, d. Nov 1881
HALSTEAD (cont.)
Susan     b. 1842, d. 1880
Susan     b. 1854, d. 29 Apr 1854
Susan  b. 1862, d. 1933
Susan  b. 1862, d. 20 Aug 1924
Susan     b. 1864, d. 1933
Susan  b. 1868
Susan     b. 1882
Susan     b. 11 Jan 1887, d. 31 Oct 1965
Susan  b. 1888
Susan     b. 1906, d. Feb 1907
Susan G  b. 4 Aug 1889, d. 1964
Susan Jane     d. bt 1971 - 1976
Susan Margaret     b. 1891, d. 2 Dec 1896
Susan Mary     b. 1950
Susanah     b. 1872
Susanah  b. 14 Dec 1872, d. 1894
Susanna     d. Apr 1668
Susanna     b. 1791, d. 17 May 1868
Susanna     b. 19 Jan 1811
Susanna     b. 1824, d. Sep 1849
Susanna     b. 1 Feb 1824
Susanna     b. 1837, d. 23 Aug 1901
Susanna     b. 14 Nov 1839, d. 15 Mar 1879
Susanna     b. 1841
Susanna     b. 1842, d. Oct 1870
Susanna  b. 1844, d. 1845
Susanna  b. 1845
Susanna     b. 11 May 1873
Susanna     b. 26 Oct 1877
Susanna  b. 17 Jun 1924, d. 2000
Susannah     b. Aug 1750, d. Mar 1819
Susannah  b. 1784, d. 27 Mar 1869
Susannah  b. 1790, d. 27 Nov 1858
Susannah     b. b 1800, d. 1842
Susannah     b. 1801, d. Jun 1850
Susannah     b. 1801, d. 1842
Susannah     b. 1810, d. 1872
Susannah     b. 1813, d. Sep 1881
Susannah     b. 1814, d. Dec 1884
Susannah  b. 1816
Susannah     b. 1818, d. 1868
Susannah     b. 1825
Susannah     b. 1825
Susannah     b. 6 Apr 1832, d. 19 Jun 1900
Susannah     b. 1833, d. 1893
Susannah     b. 1834, d. 1 Nov 1853
Susannah     b. 1837
Susannah     b. 25 Jul 1837, d. a 1905
Susannah  b. 1843, d. 1920
Susannah     b. 1847, d. 1921
HALSTEAD (cont.)
Susannah     b. 28 Apr 1850, d. 1938
Susannah     b. 1852
Susannah     b. 1854, d. 1894
Susannah     b. 1855, d. Nov 1894
Susannah  b. 1855, d. 1902
Susannah     b. 28 May 1855, d. 1856
Susannah     b. 1865, d. 1906
Susannah  b. 19 Jun 1865, d. 1949
Susannah  b. 1867, d. 1871
Susannah  b. 25 Apr 1867, d. 28 Apr 1871
Susannah     b. 10 Mar 1868, d. 1941
Susannah     b. 3 Dec 1868, d. 1 Aug 1953
Susannah     b. 1870, d. 1935
Susannah     b. 1 Jan 1871, d. 8 Aug 1951
Susannah     b. 17 Nov 1871, d. 12 Mar 1941
Susannah  b. 1872, d. 1873
Susannah  b. 1875, d. 1887
Susannah     b. 1877, d. 12 Apr 1925
Susannah  b. 1882
Susannah     b. 13 Mar 1883, d. Jan 1887
Susannah     b. 15 Apr 1885
Susannah     b. 19 Feb 1892
Susannah  b. 13 Nov 1898, d. 19 Jan 1983
Susannah     b. 19 Apr 1906, d. Aug 1985
Susannah     b. 19 Mar 1910
Susannah Beatrice     b. 29 Sep 1896, d. 20 Apr 1967
Susannah Maria     b. 1858, d. 1937
Susey     b. 1807, d. 1 Dec 1878
Susey     b. 1836, d. 1849
Susey  b. 1841
Susey     b. 1851, d. Jul 1891
Susey     b. 1851, d. 10 Feb 1858
Susey     b. 1852, d. Nov 1914
Susey     b. 1859, d. 1890
Susey Jane     b. 21 May 1874
Susie     b. 22 Nov 1911
Sussanah  b. 1862, d. 1862
Susy     b. 1821
Susy     b. 1856, d. 1857
Susy  b. 1865, d. 1928
Susy     b. 1895
Sutcliffe     b. 5 Mar 1817, d. 23 Oct 1884
Sutcliffe  b. 1856, d. 1930
Sutcliffe  b. 1877, d. Sep 1937
Sutcliffe     b. 1884, d. 12 Oct 1917
Sybel     b. 1850, d. 3 Oct 1896
Sybil     b. 1723, d. Dec 1804
Sybil     b. 1785
Sybilla     b. 24 Mar 1811, d. 1848
Sydney  b. 1 Jun 1888, d. 1979
HALSTEAD (cont.)
Sydney  b. 16 Jul 1893, d. 1965
Sydney     b. 17 Sep 1898, d. 12 Nov 1994
Sydney     b. 1900, d. 1900
Sydney  b. 13 Apr 1904, d. 29 Jan 1991
Sydney  b. 13 Nov 1905, d. 4 Dec 1972
Sydney     b. 1910
Sydney Charles William     b. 17 Jan 1946, d. 14 Jul 2006
Sydney Farries  b. 6 Jul 1863, d. 12 Jan 1908
Sydney Hopkinson  b. 1864, d. 1896
Sydney J  b. 1941, d. 1941
Sydney Joseph  b. 5 Feb 1916, d. 1968
Sydney Joshua Holden     b. 1880, d. 1952
Sykes  b. 1867, d. 1875
Sykes     b. 24 Sep 1869, d. 1954
Sylvia     b. 13 Mar 1904, d. 27 Oct 1985
Sylvia     b. 29 Oct 1918, d. Oct 1987
Sylvia Elizabeth  b. 16 Apr 1914, d. 13 Nov 1977
Tabitha  b. 1799, d. 11 Jan 1871
Tabitha     b. 1801, d. 1850
Tabitha  b. 1806, d. Feb 1871
Tabitha     b. 1834
Tabitha  b. 1871, d. 10 Oct 1919
Tabitha  b. 1877, d. 1878
Tamar     b. 16 Jul 1637, d. Apr 1714
Tamar     b. Apr 1696
Tamar     b. 1855, d. 1910
Terence  b. 21 Dec 1935, d. Sep 2012
Terence  b. 5 May 1941, d. Jan 2017
Terence J  b. 1933, d. 1933
Terence L     b. 4 Mar 1941, d. Jan 2004
Teresa     b. 1861, d. 20 Nov 1937
Teresa     b. 23 Jun 1894
Teresa  b. 4 Dec 1901, d. 1973
Terry  b. 1932, d. 1932
Terry Adeline  b. 18 Jan 1892, d. 23 Jan 1979
Thalberg     b. 1890, d. Aug 1891
Thalberg     b. 25 Jan 1902, d. 1972
Thalma     b. 9 Jul 1917, d. 1989
Thelma     b. 25 Jul 1924, d. 27 Aug 1999
Theordore Tideswell     b. 27 Nov 1887, d. 1969
Theresa  b. 2 Dec 1917, d. Aug 1994
Theresa Mary Ann  b. 1876, d. 1876
Theresa Violet     b. 1907, d. 1908
Thirza     b. 1 Apr 1878, d. 28 Feb 1956
Thomas     b. 1755, d. Dec 1815
Thomas  b. 1756
Thomas     b. 1762, d. 1828
Thomas  b. 1767, d. Mar 1768
HALSTEAD (cont.)
Thomas  b. 1776, d. Jun 1844
Thomas  b. b 1780
Thomas     b. 1780, d. Jul 1781
Thomas     b. May 1786
Thomas     b. 1788, d. Oct 1858
Thomas  b. 1789, d. 1866
Thomas  b. b 1790
Thomas     b. 1791
Thomas  b. 22 May 1797, d. 30 Jun 1798
Thomas  b. 1800
Thomas  b. 1804
Thomas     b. 29 Sep 1805, d. Feb 1817
Thomas     b. 1807, d. 1874
Thomas     b. 9 May 1807, d. 1859
Thomas     b. 1808, d. 6 Sep 1873
Thomas     b. 1809, d. 14 Sep 1884
Thomas     b. 1810, d. 25 Dec 1885
Thomas  b. 1811
Thomas  b. 1811
Thomas     b. 1812, d. 1863
Thomas  b. b 1814
Thomas  b. 1814, d. 1860
Thomas     b. 1815, d. 19 Sep 1889
Thomas     b. 1815, d. 23 Mar 1878
Thomas  b. 1816, d. 21 Jan 1894
Thomas  b. 1816
Thomas     b. 1816, d. 1816
Thomas  b. 20 May 1816
Thomas     b. 1817, d. 1878
Thomas     b. 1819, d. Apr 1824
Thomas  b. 1820, d. 25 Sep 1904
Thomas  b. 1820, d. Jun 1892
Thomas     b. 1820, d. 19 May 1861
Thomas  b. 1821
Thomas  b. 1821
Thomas     b. 1822, d. Aug 1888
Thomas     b. 1822, d. 31 Dec 1898
Thomas     b. 1826, d. 21 Jan 1887
Thomas     b. 1826, d. 7 Dec 1890
Thomas     b. 1826, d. bt 1865 - 1871
Thomas     b. 1827, d. Feb 1886
Thomas  b. 1828
Thomas  b. 1829
Thomas     b. 1831, d. 1894
Thomas     b. 1831, d. 1885
Thomas     b. 1832, d. 1865
Thomas     b. 1832, d. May 1906
Thomas     b. 1833, d. 15 May 1903
Thomas  b. 1833
Thomas  b. 1833, d. 1876
HALSTEAD (cont.)
Thomas     b. 1834, d. 1889
Thomas     b. 1835, d. Aug 1876
Thomas     b. 25 Oct 1835, d. 27 Jul 1896
Thomas     b. 1836, d. 1866
Thomas     b. 1836, d. 10 Sep 1856
Thomas     b. 1837, d. 24 Mar 1914
Thomas     b. 1837, d. 1886
Thomas     b. 1838
Thomas     b. 1838, d. 19 Sep 1883
Thomas  b. 1838, d. 31 Jan 1911
Thomas  b. 1838
Thomas     b. 1839
Thomas     b. 1841, d. 30 Aug 1920
Thomas  b. 1841
Thomas  b. 1841, d. bt 1910 - 1920
Thomas     b. 1842, d. 19 Dec 1905
Thomas  b. 1843, d. 1843
Thomas  b. 1844
Thomas     b. 1844
Thomas  b. 1844
Thomas  b. 1844, d. 1844
Thomas  b. 1845, d. 1845
Thomas     b. 1846, d. 1903
Thomas     b. 1846, d. 1914
Thomas  b. 1846, d. 1909
Thomas     b. 1846, d. 1905
Thomas     b. 1846, d. 1883
Thomas     b. 8 Aug 1846, d. 1903
Thomas  b. 1847, d. 1849
Thomas  b. 1848, d. 29 Oct 1895
Thomas     b. 1848, d. 1849
Thomas     b. 1849, d. Feb 1914
Thomas     b. 1850
Thomas  b. 1851
Thomas     b. 1851, d. Jul 1914
Thomas     b. 28 Feb 1851
Thomas     b. 1852, d. 19 Feb 1907
Thomas     b. 1852
Thomas  b. 1852, d. 1852
Thomas     b. 24 Jul 1852, d. 21 Feb 1921
Thomas     b. 1853, d. 20 Jun 1901
Thomas  b. 1853
Thomas     b. 1854, d. 9 Oct 1881
Thomas  b. 1854, d. b 1892
Thomas  b. 1855
Thomas     b. 1857
Thomas     b. 1858, d. 4 Apr 1926
Thomas     b. 1858, d. 14 Mar 1880
Thomas  b. 1858, d. Jan 1859
Thomas  b. 1859
HALSTEAD (cont.)
Thomas     b. 20 Apr 1859
Thomas     b. 5 Oct 1859, d. 1942
Thomas  b. 1860, d. 1873
Thomas     b. 29 Jun 1860, d. 1907
Thomas     b. 5 Dec 1860, d. 2 Apr 1930
Thomas  b. 1861
Thomas     b. 1865
Thomas     b. 1866, d. 1 Oct 1933
Thomas     b. 1866, d. 1866
Thomas     b. 1866, d. 1868
Thomas     b. 1867, d. May 1887
Thomas     b. 30 Mar 1869
Thomas     b. 26 Jul 1869, d. 1 Dec 1948
Thomas  b. 1870, d. Dec 1879
Thomas  b. 1870, d. 1870
Thomas  b. 1871, d. 23 Jun 1930
Thomas  b. 1871, d. 1914
Thomas  b. 1872
Thomas     b. 1875, d. 18 Nov 1938
Thomas  b. 1875, d. 1876
Thomas     b. 1876, d. 1910
Thomas     b. 21 Dec 1876
Thomas     b. 16 Nov 1877, d. 1946
Thomas     b. 20 Sep 1878, d. 1956
Thomas  b. 1879, d. 1912
Thomas     b. 21 Jul 1879, d. 28 Mar 1940
Thomas  b. 1880
Thomas     b. 1881
Thomas     b. 1881, d. bt 1884 - 1900
Thomas  b. 1882
Thomas  b. 1882, d. 1883
Thomas  b. 1882, d. 1883
Thomas  b. 8 Mar 1882, d. 29 Oct 1960
Thomas  b. 1883, d. 1884
Thomas  b. 1884, d. 26 Jan 1919
Thomas  b. 6 Nov 1884
Thomas  b. 29 Mar 1885, d. 13 Apr 1961
Thomas     b. 23 Feb 1886, d. 1948
Thomas  b. 1888, d. 1931
Thomas     b. 4 Mar 1889, d. 5 Mar 1960
Thomas  b. 15 Mar 1890, d. 1890
Thomas  b. 4 Apr 1890, d. 14 Jun 1972
Thomas  b. 1891, d. 1892
Thomas  b. 1891, d. 1891
Thomas  b. 1892, d. 1893
Thomas  b. 16 Dec 1892, d. 1947
Thomas     b. 1896, d. 1924
Thomas  b. 8 Mar 1896, d. 1 Mar 1961
Thomas     b. 12 Apr 1897, d. 1977
Thomas  b. 30 Mar 1898, d. 1900
HALSTEAD (cont.)
Thomas  b. 1900, d. 1900
Thomas  b. 1901, d. Apr 1903
Thomas  b. 12 Jun 1902, d. 1979
Thomas  b. 1904, d. 1904
Thomas  b. 27 Oct 1905, d. 17 Sep 1986
Thomas     b. 1907, d. 1907
Thomas  b. 16 Jul 1908, d. 2 Nov 1989
Thomas  b. 25 Mar 1909, d. 1952
Thomas  b. 1910
Thomas  b. 24 May 1913, d. Oct 2002
Thomas  b. 5 Nov 1913
Thomas     b. 1916, d. 12 Aug 1944
Thomas     b. 1927, d. 1927
Thomas Arnold  b. 30 Dec 1892, d. 6 Jun 1901
Thomas C  b. 1920
Thomas Daniel     b. 1823, d. 26 Sep 1902
Thomas Decker  b. 26 May 1872, d. bt 1930 - 1940
Thomas Edward     b. 8 May 1877, d. 23 May 1943
Thomas Edward     b. 1885, d. 20 Feb 1936
Thomas Emanuel  b. 1883, d. 14 Aug 1931
Thomas Eric  b. 24 Jul 1921, d. Mar 2005
Thomas Evan  b. 18 Jul 1917, d. 12 Nov 1931
Thomas Fisher     b. 1825
Thomas G  b. 1903
Thomas Handel     b. 1871, d. 28 Aug 1871
Thomas Hargreaves  b. 13 Apr 1802, d. 4 Apr 1891
Thomas Harold     b. 29 Jan 1892, d. 3 May 1981
Thomas Hartley  b. 1900
Thomas Hedley  b. 26 Jan 1923, d. Aug 1988
Thomas Henry     b. 28 May, d. 23 Jan 1963
Thomas Henry  b. 1851, d. Feb 1879
Thomas Henry  b. 1854, d. 1861
Thomas Henry     b. 1855, d. 20 May 1933
Thomas Henry  b. 1862, d. 1864
Thomas Henry  b. 22 Aug 1863, d. 1951
Thomas Henry     b. 1869, d. 1924
Thomas Henry     b. 13 Feb 1870
Thomas Henry  b. 1878, d. 3 Apr 1920
Thomas Henry     b. 1882, d. 1882
Thomas Henry     b. 1888, d. 25 Feb 1934
Thomas Henry  b. 3 Jun 1892, d. 1893
Thomas Henry     b. 18 Aug 1899, d. 1970
Thomas Herbert     b. 1866, d. 3 Sep 1945
Thomas Hill     b. 10 Oct 1856, d. 19 Nov 1930
Thomas Horatio     b. 30 Aug 1847, d. 1928
Thomas J     b. 1896, d. 1919
Thomas John     b. 1896, d. 1919
Thomas Johnson  b. 1874, d. 1880
Thomas Kaye     b. 16 Dec 1902, d. 27 Nov 1977
Thomas Kellett  b. 1867, d. 1867